Pakalpojumi

Savu sadarbību veidojam ar divām klientu grupām:

- pakalpojumu saņēmēji (tie, kuri izmanto kādu pakalpojumu vai vēlas saņemt palīdzību);

- pakalpojumu sniedzēji (tie, kuri sniedz kādu pakalpojumu vai vēlas sniegt palīdzību).

Vienlaicīgi klients var atrasties abās lomās, taču katrā no lomām ir pilnīgi atšķirīgi ieguvumi no mūsu pakalpojuma.

Šobrīd sniedzam konsultācijas un lietotāju atbalstu par:

- IT infrastruktūras apkalpošanas jautājumiem;

- elektronisko sakaru pakalpojumiem;

- normatīvo aktu informācijas sistēmu lietošanu;

- namu apsaimniekošanu.

Jau vairākus gadus savus klientus aicinām un rosinām neļauties vispārējai zvanu centru praksei, ieviešot automatizētus vairāklīmeņu zvanu šķirošanas (jeb IVR (interaktīvie balss paziņojumi) risinājumus. Tie ir ar tendenci atsvešināt klientu un ilgais zvana atbildes gaidīšanas laiks, klausoties mehāniskos paziņojumos, rada plaisu starp klientu un pakalpojumu sniedzēju (zvanītājs nejūtas gaidīts).

Klientu apkalpošanas procesu automatizācija ir veicama nemanāmāk, ne tik uzkrītošā veidā un tieši tik daudz, lai neradītu mehānisku pieteikumu apstrādes sajūtu.

Labā ziņa ir tā, ka arī jaunākās tentences kvalitātes pārvaldībā ir vērstas uz to, ka procesiem un procedūrām vairs nav jābūt papīriski dokumentētām, ja tās ir iestrādātas tehnoloģiskās sistēmās, kas nodrošina procesu vienveidību (atkārtošanos). Līdz ar to lielāka nozīme ir vienkārši un ērti organizētai izmaiņu pārvaldībai, lai uzlabojumu iespējas tiktu izskatītas tūlītēji un ieviestas pēc iespējas īsākā termiņā, ja atbilst iepriekš definētiem kritērijiem.
Tas nozīmē, ka klientu apkalpošanas procesu automatizācija mūsdienās tipiski izpaužas:
- sarakstes automatizācijā (preventīvu un reaktīvu paziņojumu izsūtīšanā, sarakstes automatizētā uzkrāšanā);
- pieteikumu dzīvescikla vadības automatizācijā (virzot pieteikumu pa dažādiem statusiem un atbildīgajiem pēc vienotas shēmas, definējot eskalācijas likumsakarības);
- klientu aptauju organizēšanas un rezultātu apkopošanas automatizācijā;
- atskaišu un pārskatu sagatavošanas un izsūtīšanas automatizācijā;
- pieteikumu apstrādes procesu KPI uzraudzības automatizācijā (definējot brīdinājumu saņemšanas nosacījumus);
Papildus ieguvumi rodas, uzkrājot klientu apkalpošanas ietvaros radušās zināšanas un daloties ar tām ne tikai sava uzņēmuma ietvaros (starp tehniskajiem ekspertiem), bet arī ar klientiem (klientu pašapkalpošanās portālos).

Lai saviem klientiem sniegtu pilnvērtīgākās iespējas pakalpojumu pārvaldībā, savā darbā izmantojam Micro Focus Service Desk sistēmu, kas lieliski izmantojama arī saimniecības, apsaimniekošanas, juridisko, grāmatvedības un citu pakalpojumu pārvaldībā, ne tikai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

 .