Klientu apkalpošanas ārpakalpojums

Ir diezgan mulsinoši sākt domāt par to, ka mana uzņēmuma klientus varētu apkalpot kāds cits (atbildēt uz zvaniem, e-pastiem, ziņām sociālajos tīklos) - kur tad būs mana vieta, mana loma, ja ar manu klientu komunicēs kāds cits?

Ko es tā varu zaudēt?

Personiskas attiecības?  - Man būs iespēja kontaktēties ar klientiem manis izvēlētā laikā un veidā - vairāk kontaktu par patīkamo, mazāk kontaktu par ikdienu (steidzīgo, sāpīgo, neatrisināto).

Sajūtu par to, kas notiek? - Man būs iespēja saņemt sistemātiskus pārskatus un atskaites par klientu apkalpošanas darbu, es precīzāk varēšu saskaitīt, ar ko nodarbojamies, un man būs vairāk laika pieņemt un īstenot uz attīstību virzītus lēmumus.

Reputāciju? - Man būs iespēja noteikt klientu apkalpošanas kritērijus un piedalīties to vērtēšanā, audzināt labākos no nozares speciālistiem un nesatraukties par klientu apkalpošanas pakalpojuma pieejamību.

Biznesam kritiskus datus? - Man būs iespēja noteikt manu klientu apkalpošanas laikā iegūtu datu konfidencialitātes un izmantošanas līmeni, turklāt būs vairāk laika nodarboties ar cēloņu meklēšanu un novēršanu, procesu un pakalpojumu uzlabošanu, mans pamatbizness arvien būs manās rokās, galvā un sirdī.

Nodrošinām  Jums iespēju ārdarīt savu neklātienes klientu apkalpošanas un lietotāju atbalsta funkciju.

Kopā nodefinēsim Jums nepieciešamo pakalpojuma apjomu un pakalpojuma līmeņus (darba dienas, darba stundas, reakcijas laikus un citus mūsu pakalpojuma parametrus), kas ļaus samērot Jūsu vajadzības ar mūsu pakalpojuma cenu.

  Zvanu centrs
Palīdzības dienests
Pakalpojumu dienests
Lietotāju atbalsts
pieņemt un reģistrēt Jūsu klientu zvanus
 pieņemt un reģistrēt Jūsu klientu pieteikumus (zvani, vēstules, ziņas u.c.), risināt 1.līmenī, kontrolēt pieteikumu izpildi
 pieņemt un reģistrēt Jūsu klientu un Jūsu ekspertu pieteikumus (zvani, vēstules, ziņas u.c.), risināt 1.līmenī, kontrolēt pieteikumu izpildi, vadīt sadarbību starp Jums, Jūsu klientiem un Jūsu piegādātājiem
Atskaitespārskati par reģistrētajiem zvaniem un to apstrādes kvalitāti
pārskati par reģistrētajiem pieteikumiem un to apstrādes kvalitāti, atskaites par 1.līmenī atrisinātajiem pieteikumiem, pieteikumu izpildi
 pārskati par reģistrētajiem pieteikumiem un to apstrādes kvalitāti, atskaites par 1.līmenī atrisinātajiem pieteikumiem, pieteikumu izpildi, Jūsu klientu apmierinātības novērtējums, Jūsu pakalpojumu kvalitātes novērtējums
Klientu informēšana un apzvanīšana
 telefonisks atzvans saistībā ar reģistrētajiem pieteikumiem
 saziņa ar klientu par pieteikumu risināšanu, risinājuma novērtējums, paziņojumi par Jūsu pakalpojuma darbības pārtraukumiem
 saziņa ar klientu par pieteikumu risināšanu, risinājuma novērtējums, paziņojumi par Jūsu pakalpojuma darbības pārtraukumiem, dažādas aptaujas, kampaņas
    

Pakalpojuma ietvaros pēc Jūsu izvēles varam darboties gan kā Jūsu virtuāla struktūrvienība (kas pieņem un apstrādā Jūsu klientu pieteikumus Jūsu vārdā), gan savā vārdā (t.i. vienkārši piedāvāt Jūsu pakalpojumu kā atbilstošāko alternatīvu gadījumā, kad pie mums vēršas klients ar konkrētu vajadzību).

Mēs orientējamies uz stratēģiskām ilgtermiņa un abpusēji izdevīgām partnerattiecībām ar kvalitatīvākajiem pakalpojumu sniedzējiem visās sfērās.

Pakalpojuma ieviešana sekmēs Jūsu biznesu. Galvenie ieguvumi pēc pakalpojumu ieviešanas ir:
  • kvalitātes uzlabošanās,
  • izmaksu samazināšanās,
  • iespēja plānot un kontrolēt resursus.

Sazinieties ar mums!

 .